FORGOT YOUR DETAILS?

Splošni pogoji za nagradno igro Vinjeta 2018

Splošni pogoji nagradne igre Ingrins - najboljša zelenjava v mestu  podarja letno vinjeto 2018

 

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Vrtnarstvo Naglič d.o.o., Kurirska pot 1, 3202 Ljubečna (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

 

2. Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe, starejše od 15 let. Zaposleni ter ostali sodelavci organizatorja nagradne igre ne morejo sodelovati v nagradni igri.  

 

3. Pravilna sodelovanja  

V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodelujejo le udeleženci, ki bodo izpolnili naslednje pogoje:  

  • Sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre,
  • Všečkajo Ingrins Facebook stran (facebook.com/ingrins)
  • Delijo prispevek o nagradni igri na Facebook-u, ki je pripet na vrhu časovnice Ingrins Facebook strani  
  • V komentar napišejo ime osebe, ki potrebuje brezplačno vinjeto in s čim se ukvarjamo

4. Trajanje nagradne igre  

Nagradna igra poteka od 15. decembra 2017 do 19. januarja 2018 do 23.59 ure. Uporabniki, ki se bodo v nagradno igro prijavili pred začetkom ali po koncu nagradne igre, ne bodo upoštevani in vključeni v nagradni žreb.  

Prva nagrada

- 1x letna vinjeta 2018 razreda 2A v vrednosti 110€ z ddv

Druga nagrada

- 1 x karton (16 lončkov) Ingrins mikrozelenjave

Izplačilo nagrade v denarju ni mogoča. Organizatorji nagradne igre niso materialno, moralno ali kazensko odgovorni za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo .  Prevzem nagrad na lokaciji podjetja.

 

5. Žrebanje  

Srečnega nagrajenca bomo izžrebali 20. januarja 2018 in ga objavili na našem Facebook portalu.

Žrebanje bomo izvedli na sedežu podjetja Vrtnarstvo Naglič d.o.o., Kurirska pot 1, 3202 Ljubečna. Žrebanje vodi tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.  

 

6. Podelitev nagrade  

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen preko zasebnega sporočila ter na naši facebook strani. Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Za mladoletne osebe morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče in nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in se s tem strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte) v roku 5 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada podeli naslednjemu izžrebancu . Vrednost glavne nagrade presega 42 EUR, zato je v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Ur. L. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) za nagrajenca potrebno plačati akontacije dohodnine od prejete nagrade. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. Nagrajenec je dolžan posredovati svojo davčno številko v roku 5 dni po žrebu, sicer ni upravičen do nagrade.  

 

7. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov  

Organizator storitve se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretji osebi in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da organizator, kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1. Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji). Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:  

  • Ime in priimek  

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se njihovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov. Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator, Vrtnarstvo Naglič d.o.o., Kurirska pot 1, 3202 Ljubečna, kot upravljalec osebnih podatkov,  podatke, ki so jih od njih pridobili, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:  

  • Izvedba nagradne igre v vseh vidikih;  
  • Obveščanje nagrajenca o rezultatu žrebanja nagrajencev;  
  • Objava nagrajenca na spletni strani nagradne igre;
  • Objava nagrajenca na Ingrins facebook strani;  

Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadarkoli odjavi na povezavi, ki je vedno objavljena v vsakem poslanem elektronskem sporočilu.  

 

8. Odgovornost  

Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadarkoli odjavi na povezavi, ki je vedno objavljena v vsakem elektronskem sporočilu.  

 

9. Pritožbe

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail

posta[afna]ingrins.com. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu z pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

 

10. Končne določbe  

Organizator si pridržuje pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bodo mogli vplivati, prekinejo nagradno igro in spremenijo splošne pogoje, razveljavijo posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji pričnejo ponovno ali se odločijo, da bodo nagradno igro prekinili in nagrade ne bodo podelili. Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.

 

Ljubečna 12.12.2017

TOP